Правий берег: м. Святошин, вул. Чистяківська, 2 
Лівий берег:  м. Лівобережна, вул. Сверстюка, 19
Замовити дзвінок

Бухгалтерские курсы

Курси бухгалтерів + 1С Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + звітність в M.E.Doc

2024, ми працюємо в звичайному режимі, навчаємо онлайн або в класах, можливе корпоративне навчання. Ви навчаєтесь по програмі курсу або за вибраними темами. Адміністратор виясняє, який ваш рівень знань, побажання, встановлює вам програму 1с на домашній пк. Далі ви  обираєте з викладачем графік занять. Після навчання отримуєте Сертифікат. Навчальна програма 1с залишається на вашому домашньому ПК☝️

Також є індивідуальне навчання онлайн (1 година 400-500 грн): по темам ФОП на єдиному податкубухоблік ресторану, управлінський облік, облік для директорів.  Є  онлайн-курс в запису по 1С УТП, 1С ЗУП (1000 грн), відео-уроки по курсу бухгалтерів для початківців онлайн (700 грн).❗️❗️❗️Бонуси та подарунки всим учням:❗️☝️❣️
☑️ Видаємо навчальну програму 1С для встановлення дома + програму M.E.Doc
☑️ Видаємо методиний матеріал по бухобліку на 50 стор с останніми змінами + бланки
☑️ Видаємо дві методички-підказки по роботі в програмі 1с. Консультації та підтримка учням після навчання на курсах бухобліку.

 Даний курс складається з двух напрямків:

1.Курси бухгалтера з нуля + курси 1с Бухгалтерія

2.Курси головного бухгалтера +електронна звітність M.E.doc.

 • Стоимость курса: 7500 грн
 • Можлива оплата частинами (2600+ 2600+ 2600грн)
 • Для індивідуального навчання оплата 350-400грн за годину. Теми і час навчання будуть на ваш вибір. Видається Сертифікат після навчання.

 • График и время занятий:
Время обучения Всего часов
акад/астрон
Срок Преподаватель Начало занятий,
адрес
ранок,
день або вечір
45 / 30 індивідуальне навчання, 1,5-2 місяці БОНДАРЕНКО Н. .
(отзывы)
8 мая 2024 г.
онлайн з викладачем
ранок,
день або вечір
60 / 45 2 міс БОНДАРЕНКО Н. .
(отзывы)
30 мая 2024 г.
онлайн з викладачем
 • Срок обучения: експрес- 1 міс, інший час- 1,5-2 місяці
 • Запись в Свидетельстве после окончания курса: "Бухгалтер + 1С Бухгалтерія 8.3 + Головний бухгалтер"

Программа курса

Последовательность изучаемых тем может изменяться.

Теми по курсу "Курси бухгалтера з нуля + 1С BAS бухгалтерія 8.3."

1. Що потрібно знати бухгалтеру? Закон "Про бухоблік та фінансову звітність в Україні". П(С)БУ.

 • З чого складається бухгалтерський баланс. План рахунків повний та скорочений. Характеристика классів плану рахунків та їх зв"язок з балансом.
 • Господарські операції та їх вплив на статті балансу. Подвійний запис.
 • Бухгалтерські рахунки -  їх види, побудова. Що таке проводки?
 • Активні, пассивні, активно-пассивні рахунки. Обороти та сальдо.
 • Синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки. Практичні завдання.

2.  Як зберігаєио та знищуємо документи. Як виправляємо помилк в бланках. Бланки строгого обліку.

3. Що таке облікова політика. Як ввести статутний капітал в 1с.

4. Як обліковувати грошові кошти в касі.

 • Порядок ведення і документальне оформлення касових операцій. Отримання та видача грошей з каси.
 • Заповнення касових ордерів, касової книги, журнал обліку ПКО та ВКО
 
5. Облік грошових коштів на рахунках в банку.
 • Як відкрити та закрити рахунок в банку.
 • Безготівкові розрахунки. Як заповнити платіжне доручення в 1С 8.3.
 • Як внести виписку в 1С 8.3. Коротко про клієнт - банк.
 • Корпоративні платіжні картки, їх придбання та облік.

6. Облік матеріальних запасів.

 • Порядок відображення в бухобліку та звітності запасів. П(С)БУ № 9 "Запаси".
 • Як обліковувати виробничі запаси.
 • Облік МБП. Купівля, введення в експлуатацію та списання МШП в 1С 8.3. - практика.
 • Інвентаризація.

7. Види підприємств та систем оподаткування

 • Загальна система та єдиний податок.
 • Платники ПДВ та не платники ПДВ.

8. Облік розрахунків підприємства.

9. Розрахунки з підзвітними особами.

 • Як заповнити авансовий  звіт в 1С 8.3.

10. Службові відрядження.

11. Розрахунки з покупцями та постачальниками.

 • Що таке первинні документи.
 • Як відбувається продаж товарів та послуг.
 • Підписання документів.
 • Відвантаження та оплата товарів
 • Що таке податкове зобов"язання та податковий кредит.

12. Купівля, продаж та повернення товарів.

 • Ми купуємо товари - внесення первинних документів в 1С 8.3. (договір, рахунок, накладна, податкова накладна). Порядок регистрації податкової накладної у продавця.
 • Ми повертаємо товар постачальнику - створення первинних документів в 1С 8.3 (накладна на повернення). Коригування ПДВ (додаток до Декларації по ПДВ. Перевірка залишків товару на складі.
 • Ми продаємо товари - заповнення первинних документів в 1с (договір, рахунок, накладна, податкова накладна).
 • Нам повертає товар покупець - внесення первинних документів в 1С 8.3. (накладна на повернення від покупця). Коригування ПДВ.  Перевірка залишку товару на складі.
 • Ми продаємо послуги - створення первинних документів в 1С 8.3. (договір, рахунок, акт, податкова накладна).
 • Ми купуємо послуги - створення первинних документів в 1С 8.3.

13. Порядок відображення зобов"язань у відповідності до П(С)БУ № 11 "Зобов"язання".

14. Облік розрахунків по оплаті праці (таблиця ставок, мінімумів та пільг на 2024 рік).

 • Системи та форми оплати праці. Норми робочого часу на 2024 рік. Документальне оформлення оформление нарахування та виплати зарплати.
 • Основна та додаткова заробітна плата. Оплата праці у вихідні та святкові дні. Табель обліку використаного робочого часу.
 • Нарахування та відрахування по зарплати та їх облік. Заповнення платіжної відомості в 1С 8.3.
 • Зарплата в податковому обліку. Витрати по з/п  та нарахуванням на з/п.
 • Порядок розрахунку середньої заробітної плати.
 • Нарахування відпускних. Приклад внесення даних  в 1С 8.3.
 • Працевлаштування інвалідів.
 • Індексація зарплати. 

15. Облік необоротних активів.

 • Види основних засобів та їх оцінка згідно П(С)БУ №7 "Основні засоби".
 • Документальне оформлення надходження та вибуття основних засобів. Приклад в 1С 8.3.
 • Облік амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку (суть амортизації, методи, об"єкти, період, термін корисного використання) та опдатковому обліку. Введення в експлуатацію та нарахування зносу ОЗ в 1С 8.3.
 • Відображення витрат на ремонт та утримання ОЗ.
 • Особливості обліку малоцінних необоротних активів.
 • Введення в експлуатацію та списання МНМА в 1С 8.3.
 • ОБлік нематеріальних активів згідно П(С)БУ № 8 "Нематеріальні активи".

16. Особливості обліку в роздрібній торгівлі. Відмінності від оптової торгівлі.

 • Документація та облік надходженнята реалізації товарів в роздрібній торгівлі.
 • Торгова націнка. Облік повернення товару.
 • Облік витрат торгівельних підприємств.

Теми по курсу "Головний бухгалтер":

17.ОБлік затрат на виробництво та калькуляцію собівартості продукції.

 • Склад витрат, які включають до собівартості  продукції. Аналітичний та синтетиний облік затрат на виробництво.
 • Облік незавершеного виробництва. Облік готової продукції та її реалізація.

18.П(С)БУ № 16 "Витрати".

 • Облік витрат підприємства з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності".
 • Классифікація та визначення витрат.
 • Витрати в податковому обліку (оренда, мобільний зв"язок, квитки та інше)

18.П(С)БУ № 15 "Дохід".

 • Облік витрат підприємства.
 • Классифікація доходів.

19.Порядок визначення фінансових результатів.

 • Види фінансового результату.
 • Облік фінансового результату. Рахунки 79 та 44.

20.Заповнення звітності по єдиному соціальному внеску в 1С.

 • Основний звіт.
 • Додаток 4 (Таблиця 1,5,6).
 • Додаток 7.

21.Заповнення Балансу та Звіту про фінансові результати.

 • Форма №1, №2 або скорочена форма №1-м, 2-м (на вибір групи) на бланках та в 1С.

22.Податок на додану вартість.

 • База та ставки оподаткування.
 • Порядок нарахування і перерахування в бюджет.
 • Звітний період.
 • Кассовий метод по ПДВ.
 • Заповнення форми "Деклараці по ПДВ".
 • Заповнення форми "Додаток 5 "Розшифровка ПДВ в розрізі контрагентів".
 • Заповнення форми "Уточнююий розрахунок до  Декларації ПДВ".

23.Оподаткування прибутку.

 • Платники податку на прибуток
 • База та ставки оподаткування, звітний період.
 • Порядок нарахування і перерахування в бюджет.
 • Заповнення звітності - Декларація по прибутку.
 • Заповнення додатків "Амортизація", "Утонюючий розрахунок до Декларації по прибутку"

24. Електронная звітність. Робота в програмі «Медок» ("M.E.Doc")

 • Налаштування програми "M.E.Doc" - створення нового підприємства, заповнення карточки карточки підприємства, даних про керівництво, даних про реєстрацію, співробітників та  контрагентів.
 • Робочий інтерфейс програми.
 • Збереження, друк та перегляд звітів.
 • Імпорт та збереження Импортирование и сохрание звітів.
 • Електронні підписи та квитанції
Бухгалтерские курсы : БОНДАРЕНКО Наталія

БОНДАРЕНКО Наталія

Преподаватель по курсам:


Курси 1с BAS онлайн для оператора, менеджера, бухгалтера 
Курсы финансового директора - индивидуально, 300 грн/час 
Курси бухгалтера ФОП онлайн, курси ведення фоп 
Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
 
Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 

Образование:

друга вища економічна освіта, 2002-2003 рр, Житомирський державний технологічний університет. Спеціальність: облік та аудит; кваліфікація: економіст бухгалтерського обліку та аудиту.

Опыт работы:

Досвід роботи головним бухгалтером більше 20 років. Глибоке знання всих напрямків бухгалтреського обліку. Досвід роботи в таких видах діяльності: ЗЕД, торгівля, виробництво, ресторанна діяльність, будівництво, послуги, оренда, неприбуткові організації. Практичний досвід по відновленню бухгалтерського обліку. Успішний досвід проходження перевірок контолюючих органів.
З 2011 веде на обслуговуванні кілька юридичних осіб та приватних підприємців. Досвід викладання на курсах бухгалтерів більше 10 років.
Відмінне знання програм 1С Бас Бухгалтерія, Медок.
 

Посмотреть отзывы, комментарии...

Бухгалтерские курсы : ГНЕЗДИЛОВА Фетие Владимировна

ГНЕЗДИЛОВА Фетие Владимировна

Преподаватель по курсам:


Курсы финансового директора - индивидуально, 300 грн/час 
Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
 
Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 
Курси бухгалтера ФОП онлайн, курси ведення фоп 
Курсы управленческого учета  

Образование:

Высшее: специалист.  Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт». Специальность: экономика предприятий.
Дополнительное обучение: финасовый, управленческий и налоговый учет - сертификат CAP. Является членом Украинской ассоциации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов

Опыт работы:

Опыт ведения бухгалтерского учета в разных сферах деятельности:  оптовая  тоговля, розничная торговля, производство, услуги.

Профессиональные навыки: составление финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности для предприятий всех форм  собственнности; подготовка и сопровождение налоговых проверок, участие в судебных спорах с налоговыми органами.

Опыт ведения бухгалтерского и налогового учета в полном объеме для предприятий на общей системе и едином налоге. Так же опыт ведения физлиц-предпринимателей на общей системе и едином налоге. Опыт внедрения управленческого учета на предприятии, внедрение программы 1С Предприятие, финансовое планирование хозяйственных операций, консолидированная отчетность, восстановление бухгалтерской документации, реструктуризация налогвого долга, регистрация плательщиков НДС.

Свободное владение «M.E.Doc IS»,1С 7.7, 1С 8.3 Бухгалтерия, програма „Клиент-банк", iFin, «1С-Звит», Соната.

Бухгалтерские курсы : ГОРОПАЙ Ирина Михайловна

ГОРОПАЙ Ирина Михайловна

Преподаватель по курсам:


Курси онлайн бухоблік для директора, курси фінансового директора, бухоблік ресторана 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 
 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 

Образование:

НУПТ, Магистр, Факультет: Экономика и менеджмент.

Специальность: Экономика предприятия.

2016 - Сертификат САР (Certified Accounting Practitioner: Сертифицированный бухгалтер-практик).

Опыт работы:

Опыт работы в бухгалтерии больше 10 лет. Сферы деятельности - оптовая торговля, розничная торговля, интернет-магазин, импорт, експорт, митно-брокерські послуги, производство, услуги.

Вела бухгалтерию предприятий всех форм собственности (единый налог и общая система) в т.ч. частные предприниматели.
Опыт ведения управленческого учета, восстановления бухгалтерского и налогового учета, составление финансовых планов и анализ экономического состояния предприятия.

Уверенный пользователь программ 1С Бухгалтерия 8.3, 1С Упрвление торговым предприятием, клиент-банк, инфрмационно- поисковая система «Лига», "МЕ DOC", "IFin Zvit".
 

Посмотреть отзывы, комментарии...

Бухгалтерские курсы : КОЛОСОВА Любовь Анатольевна

Видео

КОЛОСОВА Любовь Анатольевна

Преподаватель по курсам:


Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
 
Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 
Курси онлайн бухоблік для директора, курси фінансового директора, бухоблік ресторана 
Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтера ФОП онлайн, курси ведення фоп 
Онлайн- курс "1С ЗУП" Зарплата и управление персоналом 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
Курсы управленческого учета  

Образование:

высшее экономическое и юридическое. Сертификат аудитора. Сертификат САР. Член Федерации Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Украины

Опыт работы:

главным бухгалтером на предприятиях разных сфер деятельности больше 10 лет (торговля, производство, услуги, транспорт, внешнеэкономическая деятельность). Опыт проведения аудиторских проверок. Хорошее знание налогового законодательства. Опыт трансформации отчетности по международным стандартам. На данный момент учредитель и директор компании "Юрфинконсалтинг".

 

 

Бухгалтерские курсы : КОНОНЕНКО Наталья Анатольевна

Видео

КОНОНЕНКО Наталья Анатольевна

Преподаватель по курсам:


Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Онлайн- курс "1С ЗУП" Зарплата и управление персоналом 

Образование:

высшее экономическое. Донецкий Национальный Университет, учетно-финансовый факультет, специальность «Учет и аудит».

Опыт работы:

главным бухгалтером на предприятиях разных сфер деятельности (производство, транспортные услуги, оптовая торговля, производство, розничная торговля, строительство). Опыт составления налоговой и финансовой отчетности. Хорошее знание законодательства. Уверенный пользователь программ 1С Бухгалтерия, Медок.

Бухгалтерские курсы : МАКАРЧУК Ирина Владимировна

МАКАРЧУК Ирина Владимировна

Преподаватель по курсам:


Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 
Курси бухгалтера ФОП онлайн, курси ведення фоп 
Курсы управленческого учета  
Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
 
Курсы финансового директора - индивидуально, 300 грн/час 

Образование:

1998- 2003 г - высшее образование, Кировоградский государственный технический университет; Факультет: экономический; Специальность: Учет и аудит.


Опыт работы:

Опыт работы в сфере бухгалтерскогоу чета более 15 лет. Работала бухгалтером, главным бухгалтером, аудитором). Сферы деятельности: оптовая и розничная торговля, производство, ВЭД, строительство, услуги. Работа с частными предпринимателями, ведение отчетности на едином налоге., опыт прохождения аудита Большой Четверки (Big 4).

Так же опыт работы в организации и проведении аудита, опыт в реорганизации предприятия, работа с контролирующими органами, регистрация компании, формировние уставных документов,  формування установчих документів, аудит и оптимизация налогообложения.

Хорошее знание программ 1С Бухгалтерия ,УТП ,УПП, П(С)БУ. Преподаватель бухгалтерского и налогового учета по совместительству более 5 лет.

 

Посмотреть отзывы, комментарии...

Бухгалтерские курсы : МИТРОХИНА Наталья Николаевна

Видео

МИТРОХИНА Наталья Николаевна

Преподаватель по курсам:


 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 
Онлайн- курс "1С ЗУП" Зарплата и управление персоналом 
Курси 1с BAS онлайн для оператора, менеджера, бухгалтера 

Образование:

высшее экономическое.

Опыт работы:

многолетний опыт составления налоговой и финансовой отчетности; работы с проверяющими и контролирующими органами, прохождение комплексных налоговых и аудиторских проверок. Сферы деятельности: оптовая торговля ( в т.ч. через посреднические схемы, СПД и операции по ВЭД, финансовые операции, кредитование; услуги (маркетинговые, консалтинговые, аудиторские, посреднические, страхование); производство (учет затрат на всех стадиях технического цикла производства). Опыт внедрения систем автоматизированного учета плановой и фактической калькуляции себестоимости полуфабрикатов, готовой продукции, реализованной продукции.

 

Посмотреть отзывы, комментарии...

Бухгалтерские курсы : МЫЦИК Татьяна Евгеньевна

МЫЦИК Татьяна Евгеньевна

Преподаватель по курсам:


Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
 

Образование:

Высшее экономическое. Харьковский Государственный университет им.А.М.Горького.

Опыт работы:

главным бухгалтером с 1993 года на предприятиях разных форм хозяйственной деятельности. Сферы деятельности: оптовая торговля, производство, услуги, экспортно-импортные операции (постановка бухучета «с нуля»). Опыт работы как единственным бухгалтером так и во главе бухгалтерской службы.

Профессиональные навыки: составление финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности для предприятий всех форм  собственнности; подготовка и сопровождение налоговых проверок и проверок других контролирующих служб; работа с большими объемами документации; хорошее знание законодательства (гражданское, налоговое и хозяйственное, трудовое).

Организовывала и проводила семинары по бухгалтерскому учету для руководящего состава с целью повышения финансовой ответственности, освоения методов увеличения доходов и минимизации расходов. Принимала участие в проведении аудиторских проверок на крупных предприятиях.

Свободное владение МЕДок,1С 8.3 Бухгалтерия , програма „Клиент-банк".

Одна из лучших наших преподавателей, ведет группы с 2012 года, обучила более 500 учеников. На занятиях подает материал, начиная с самых простых примеров, рассказывая самое необходимое для практической работы бухгалтером. Очень ответственно относится к преподавательскому процессу и рада за своих учеников, когда они успешно находят работу бухгалтера).

 

Посмотреть отзывы, комментарии...

Бухгалтерские курсы : ОСОВСКАЯ Елена Владимировна

ОСОВСКАЯ Елена Владимировна

Преподаватель по курсам:


Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
 

Образование:

высшее- Киевский национальный экономический университет им. В.гетьмана.

Опыт работы:

Опыт работы в сфере бухучета более 15 лет. Сферы деятельности предприятий: торгівля, послуги, оренда, неприбыльные предприятия, ОСББ. Знание нормативных материалов по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению финансовой отчетности. Опыт составления финансовой, налоговой и управленческой отчетности.  Знание основ трудового законодательства.
Знание программ 1с 7.7, 8.3 Бухгалтерія, M.e.doc.
Опыт ведения частных предпринимателей.
 

Посмотреть отзывы, комментарии...

Бухгалтерские курсы : ПЕТРАЩУК Оксана Петровна

Видео

ПЕТРАЩУК Оксана Петровна

Преподаватель по курсам:


Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
 
Курси бухгалтера ФОП онлайн, курси ведення фоп 
Курси 1с BAS онлайн для оператора, менеджера, бухгалтера 

Образование:

1984-1989 гг. Киевский торгово-экономический институт, специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности в торговле», квалификация "Экономист".

Опыт работы:

Общий стаж работы более 15 лет (бухгалтер, налоговый инспектор, зам. главного бухгалтера, главный бухгалтер). Ведение ООО, ФЛ-П на разных группах, неприбыльные организации. Опыт работы в оптовой и розничной торговле, услуги, аренда, производство. Опыт восстановления учета и проведения аудиторских проверок, открытия и ликвидации предприятий. Внедрение 1С-8.2 на предприятии. Знание национальных стандартов бухгалтерского учета и нормативной законодательной базы.  На данный момент работает управляющей ресторана г.Киева + совмещает должность главного бухгалтера. В учебном центре «Практикум» преподает с 2008 года.

 

 

Посмотреть отзывы, комментарии...

Бухгалтерские курсы : СКАЛИУШ Лидия Витальевна

СКАЛИУШ Лидия Витальевна

Преподаватель по курсам:


Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
 
Курси бухгалтера ФОП онлайн, курси ведення фоп 
Курсы финансового директора - индивидуально, 300 грн/час 
Курси 1с BAS онлайн для оператора, менеджера, бухгалтера 
Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 

Образование:

Закончила Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, специальность - «Финансы», диплом магистра.

Опыт работы:

практикующий главный бухгалтер. В должности главного бухгалтера - с 1998 года.  Опыт работы на всех участках бухгалтерского и налогового учета, на всех основных системах  налогообложения (общая система с НДС/ без НДС/льготный НДС, единый налог, неприбыльные организации, ФОП на общей системе и упрощенцы).

На сегодняшний день  участвует в ведении бухгалтерского и налогового учет юр. лиц и ФОП. Сферы деятельности клиентов: услуги, торговля,  управление активами, телекоммуникация, общественные организации. Опыт ведения  ВЭД. Опыт проведения комплексных ревизий,  сопровождения налоговых проверок и внешнего аудита;
Работа с гос. предприятиями: бухгалтерское сопровождение, подготовка расширенной финансовой отчетности для контролирующих министерств и ведомств.

Профессионально владеет программами 1С Бухгалтерия 8.3, Клиент-банк, Медок», «Бест –звит», Лига Закон. Преподавательский стаж с 1999 года (старший преподаватель финансовых дисциплин, председатель цикловой комиссии финансовых дисциплин). та же ведет курс по управленческому учету и курсы для финансовых директоров.

Одна из лучших наших преподавателей, ведет группы с 2012 года, обучила более 500 учеников. Если Вы хотите выучить бухучет быстро, слушать только практичесие примеры и делать побольше практики в 1С - Вам к этому преподавателю!)

 

Посмотреть отзывы, комментарии...

Бухгалтерские курсы : СЛАБКО Инна Геннадьевна

СЛАБКО Инна Геннадьевна

Преподаватель по курсам:


Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 
Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
 
 
Курси бухгалтера ФОП онлайн, курси ведення фоп 

Образование:

высшее экономическое, Донецкий национальный технический университет,  2005. Факультет экономики и менеджмента, квалификация: магистр экономической теории.

Опыт работы:

Опыт работы главным бухгалтером около 7 лет, опыт работы в бухгалтерском учете 14 лет. Хорошее знание бухгалтерского и налогового учета, управленческого учета, финансов предприятия.

Сфера деятельности: оптовая и розничная торговля, оказание
услуг, ВЭД. Опыт работы с бухгалтерским и налоговым учетом на общей системе налогообложения, полное ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка и сдача бухгалтерской, налоговой, финансовой и статистической отчетности.
Работа с системой М.E.DOC, система «Клиент-Банк» различных банков.
Организация и контроль деятельности бухгалтерского отдела.
Сопровождение и абонентское бухгалтерское обслуживание компаний — клиентов, постановка системы управленческого учета “с нуля” и поддержка системы управленческого учета компаний в соответствии с требованиями собственников бизнеса.

Все обучение на курсах Инна строит на практических объяснениях из рабочей жизни и примерах в программе 1С Бухгалтерия 8.3.

 

Посмотреть отзывы, комментарии...

Бухгалтерские курсы : СОКОЛОВСКАЯ Виктория Брониславовна

СОКОЛОВСКАЯ Виктория Брониславовна

Преподаватель по курсам:


 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 
Курси онлайн бухоблік для директора, курси фінансового директора, бухоблік ресторана 
 

Образование:

НТУУ "КПИ" 1994 - 2000; Академия муниципального управления
2005 – 2008 экономист, специализация "Учет и аудит", Киев.

Опыт работы:

Опыт работы главным бухгалтером - с 2000 року. В комммерческих фирмах по видам деятельности: - оптовая торговля, производство, консалтинговы услуги, аренда помещений,  общественное питание, ресторанная деятельность премиум-класса, ВЭД. Опыт ведения частных предпринимателей на едином налоге и общей системе налогообложения. Также опыт работы в  организации и проведении внетреннего аудита, опыт реорганизации предприятий, работа с контролирующими органами (налоговая, КРУ), участие в регистрации компании, оптимизация налогообложения. Хорошее знание законодательства, программы 1С Бухгалтерія 8.3.

 

Посмотреть отзывы, комментарии...

Бухгалтерские курсы : СУДАРИКОВА Ольга Сергіївна

СУДАРИКОВА Ольга Сергіївна

Преподаватель по курсам:


Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
 
Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 
Онлайн- курс "1С ЗУП" Зарплата и управление персоналом 

Образование:

Освіта: 1998- 2003, Донецька державна академія управління, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (диплом с відзнакою).

Опыт работы:

Працює в бухгалтерському обліку більше 10 років. Досвід ведення бухгалтерського обліку в різних сферах діяльності:  оптова торгівля, роздрібна торгівля, виробництво, послуги, бюджетна сфера.
Професійні навички: складання фіннасової, бухгалтерської та податкової звітності для підприємств всих форм власності; підготовка та участь у податкових перевірках. Досвід ведення бухгалтерського та податкового обліку в повному об"ємі для підприємств на загальній системі та єдиному податку. Також досвід ведення фізосіб-підприємців на загальній системі та єдиному податку. Досвід впровадження програми 1С Бас Бухгалтерія, фінансове планування господарських операцій, відновлення бухгалтерської документації. Вільне володіння «M.E.Doc IS», 1С Бас Бухгалтерія, програма „Клиент-банк".

Пройшла сертифіковане навчання по курсам "Управлінський облік" та "Податки" на базі навчання міжнародним стандартам фінансової звітності.

 

Посмотреть отзывы, комментарии...

Бухгалтерские курсы : ЧИРКОВА Татьяна Анатольевна

ЧИРКОВА Татьяна Анатольевна

Преподаватель по курсам:


Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
 
Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 
Онлайн- курс "1С ЗУП" Зарплата и управление персоналом 

Образование:

Высшее, Донецкий институт советской торговли , специальность "Бухгалтерский учет", диплом с отличием.
Курсы повышения квалификации CAP/CIPA.

Опыт работы:

Опыт работы главным бухгалтером с 2000 года на предприятиях различной формы собственности , с разными видами деятельности (оптовая и розничная торговля, промышленность и производство, строительство, оказание услуг, ВЭД). Опыт работы по бюджетированию, налоговому планированию , экономическому анализу финансовых показателей.
Принимала участие в договорной работе,проводила внутренний аудит предприятий, есть опыт судебной практики (суды с контрагентами и ГНИ).
 
Бухгалтерские курсы : ШКУРЕНКО Алла Леонидовна

ШКУРЕНКО Алла Леонидовна

Преподаватель по курсам:


Курси бухгалтерів онлайн + курси 1С BAS Бухгалтерія + Медок 
 
Онлайн -курс "Основы бухгалтерского учета" 
Курси головного бухгалтера онлайн, звіти в 1с, електронна звітність Медок 
Курси бухгалтерів + 1С BAS Бухгалтерія 8.3. + головний бухгалтер + M.E.Doc 

Образование:

Донецкая государственная академия управления, специальность «Финансы», экономист.
Диплом «Международные Стандарты финансовой отчетности», Business
Education Alliance по программе IFA (Institute of Financial Accounting, UK);
Диплом «Управление финансами фирмы», Business Education Alliance по
программе IFA ;
Диплом «Внутренний Аудит», Business Education Alliance по программе IFA.
Диплом «Построение системы управления инновационной и рационализаторской деятельностью», Консалтинговая Группа «FMG»;
Сертификат «Бюджетирование для профессионалов», Консалтинговая компания «Стратегический Партнер»;
 Курсы повышения квалификации в Консалтинговой Компании «КИМО».

Опыт работы:

 Опыт работы в бухгалтерском учете с 2001 года (заместитель главного бухгалтера, начальник финансового управления, главный бухгалтер.
Сферы деятельности: ритейл (сеть магазинов одежды и обуви, услуги (монтаж, наладка ГШО, ВЭД (продажа импортных товаров), производство и продажа ЛВИ.
Опыт управления оборотным капиталом, контроль дебиторской и кредиторской задолженности и взаиморасчетов с покупателями и поставщиками; финансовое и налоговое планирование; контроль экспортно-импортных операций в управленческом и бухгалтерском учете; формирование консолидированной финансовой отчетности,  управление кредитно-залоговым портфелем; переписки с банками по кредитованию, факторингу, аккредитивам,  опыт взаимодействия с налоговыми органами.
Ведение ФЛП на общей системе, на едином налоге 2 и 3 группа (50 ФЛП); открытие и закрытие ФЛП, сопровождение налоговых проверок ФЛП при ликвидации.
Знания и навыки:
Национальные П(С)БУ, валютное законодательство, трудовое
законодательство; бухгалтерский, управленческий и налоговый учёт предприятий с НДС,отчётность в налоговую, стат. управление, участие во встречных проверках налоговых органов,   ведение переговоров по кредитованию и привлечению заёмных средств,  бухгалтерская программа 1С 8.2 УПП и 1С 8.3 УТП(внедрила в 1С 8.3 УТП блок бюджетирования денежных средств,кассовый план, бюджет доходов и расходов); jпыт автоматизации управленческого, бухгалтерского учёта и бюджетирования в 1С 8.2 УПП и 1С 8.3 УТП,1С 7.7, клиент-банк, М.Е-Doс.
 

Посмотреть отзывы, комментарии...

 

Введите Ваши данные
Желаемое время и место занятий:
Укажите месторасположение обучения
Оставьте комментарии или вопросы
(например, если Вы согласны заниматься по разным графикам или в разных филиалах)

Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы напишем Вам интересующую информацию
в течение одного дня или перезвоним в ближайшее время.

Спасибо за интерес, проявленный к нашему Учебному центру!

Оставьте свой отзыв

Ваши впечатления, пожелания и т.п.

Ваше имя:
E-mail:

необязательный почтовый адрес служит для связи с автором
и не показывается на страницах сайта

 
 
Ольга Петровна
Ходила к Лидии ВИтальевне на левый берег. Понравилось. что можно было принести свои документы и по ним мне рассказали как мне делать отчеты начальству. Это дало мне уверенность на работе)

— 5 октября 2021 г.

Настя
Вибрала викладача Лідію Віталіхвну, бо до неї вже ходили мої колеги по роботі. Все пройшла успішно. добре що група зібралась одного рівня, тому працювали і встигали одночасно.

— 5 октября 2021 г.

Ирина Геннадьевна
Ходила на курсы бухгалтера к Натальи Николаевне утром, группа была 5 человек. Удивило наличие домашнего задания после каждого занятия. Почувствовала себя как в школе. Но без выполнение домашнего, обучение было бы не такое как надо.

— 14 сентября 2021 г.

Денис
Ходил от фирмы на курсы, вначале думал что будет сложно так как заставила главный бухгалтер, но потом все было понятно, начал ориентироваться в своей рабочей отчетности. Спасибо Лидии Витальевне)

— 26 августа 2021 г.

Ирина Борисовна
Обучение понравилось. Наталья Николаевна очень доступно объясняет, за что ей спасибо. А ведь я сомнивалась, что освою азы бухгалтерии посел декрета, 5 лет сидела дома((

— 22 августа 2021 г.

Татьяна
Фирма переходила с 1С 7.7 на 8.3 и этот курс стал для меня отличной возможностью в кратчайшие сроки выучить восмерку. Преподаватель объясняла доступно и понятно.

— 21 августа 2021 г.

Лидия Ивановна
Шла на этот курс чтобы повысить свои знания и потом найти более оплачиваемую работу. Приятно было обучаться в группе, где все одного уровня, все понятно.Спасибо Лидии ВИтальевне.

— 9 августа 2021 г.

Илья
Очень обширный курс, изучали много ссыло кна законы и разбирал иотчеты, особенно в медке. Именно то, что искал. Спасибо за обучение, было очень интересно, ходил к Лидии Витальевне.

— 3 августа 2021 г.

Антонина Васильевна
К сожалению, летом группа собиралась медленно, и я, что бы побыстрее выучить 1с с проводками, решила пойти на индивидуальные занятия к Лидии Витальевны. В выборе не ошиблась - осталась довольна. После декрета я с радостью пошла на работу)))

— 27 июля 2021 г.

Галина
Ходила летом к Скалиуш Лидии Витальевне на Святошино по вечерам, все понравилось, кратко и по сути. Рассказывает все рабочие моменты.

— 26 июля 2021 г.

Кирилл
Ходил на вечерний курс к Лидии Витальевне, повезло с группой и преподавателем. Все было очень интересно, даже сейчас бывает делаем индивидуальные встречи и что-то помогаем друг другу.

— 12 июня 2021 г.

Иван
Выбрал курсы именно потому что есть возможность заниматься индивидуально. Все изучали сразу на примере моей фирмы, смотрели отчетность прошлого бухгалтера. Считаю ,что директору полезно разбираться в своих цифрах)

— 1 июня 2021 г.

Вера
Училась у Натальи Николаевны по утрам. Повезло с группой и преподавателем. Все очень быстренько понимали и задавали вопросы по своей работе.

— 15 мая 2021 г.

Лена
Хотела бы поблагодарить преподавателя Лидию Витальевну  за грамотное и доступное изложение курса. Вспоминать все знания было очень интересно и в процессе я еще почерпнула множество нового, хотя работала бухгалтером более 5 лет до декретного отпуска. А тут в карантин пришлось все срочно менять.

— 29 апреля 2021 г.

Олег Петрович
Работаю директором, поэтому бухучет изучал просто для себя. Получил ответы на все вопросы, которые у менябыли. Теперь понимаю, какие отчеты нужно подписывать главбуху в конце месяца. И уже не стыдно проводить собеседование с бухгалтерами)

— 23 апреля 2021 г.

Зоряна
Навчальний курс повністю виправдав мої очікування. Дуже рада що вибрала саме ваші курси щоб стати бухгалтером. Бажаю вам і далі залишатись навчальним центром високого професійного рівня!

— 16 апреля 2021 г.

Юрий
Меня отправил главбух на обучение, я думал что это скучное дело - учить бухучет, но теперь наконец-то понял как платят ндс, прибыль и зарплаты сотрудникам). Учился у Лидии Витальевны вечером.

— 17 марта 2021 г.

Игорь
Остался после пробного урока, так как видно что Наталья Николаевна рассказывает со свеого жизненного опыт и учит как потом искать работу). Не жалею! Отличный курс!

— 11 марта 2021 г.

Марина
Ходила к Лиди Витальевне на Святошино. Видно,  что очень опытный преподаватель, все расскажет с душой и ответит на все вопросы.

— 6 января 2021 г.

Катерина
КОгда я открывала свою фирму, вначале я думала отдать ведение бухучета бухгалтеру, но после обучения я поняла , что там ничего сложного, главное следить за законами и вовремя сдавать отчеты.

— 23 декабря 2020 г.

Юлия
Занималась у Скалиуш Лидии Витальевны. Проходила полный курс по бухучету, до главного бухгалтера включительно. Спасибо ей огромное! Очень толковый преподаватель!

— 30 октября 2020 г.

Ольга
С огромным удовольствием ходила у Лидии на вечерние курсы по 1с! Все рассказано , как в жизни, много примеров.

— 23 октября 2020 г.

Марина
Училась у Натальи Николаевны по утрам. Если будете записываться на утро - советую именно ее!) Я наконец-то поняла проводки.

— 21 октября 2020 г.

Жанна
Главное, что наш преподаватель Лидия Витальевна помогла мне побороть страх на собеседовании. После курсов бухучета стало больше и знаний и уверенности в своих силах.

— 5 сентября 2020 г.

Алиса
Хорошо, что есть пробные уроки, выбрала себе преподавателя Лидию Витальевну - курсами довольна.

— 28 августа 2020 г.

Галя
Много материала выдается и в печатном виде, и в электронном. Это очень экономит время на ведении конспекта. Записывали только самые основные моменты. Приятно, что этому аспекту уделяют столько внимания. Ведь мы больше времени выделяли на практику в 1С.

— 25 июня 2020 г.

Марина
Училась у Натальи Николаевны по утрам. Советую. Всегда найдет подход к каждому ученику и может "своими словами" объяснить самые сложные темы. Много примеров из жизни.

— 6 мая 2020 г.

Іван
Завдяки саме цьому курсу я освоїв для себе абсолютно нову професію, і в данній сфері зараз і працюю. Дякую за науку!

— 10 января 2020 г.

Оля
3 месяца обучения так быстро пролетели, что я даже не заметила. В группе была приятная атмосфера - может из-за этого так время быстро прошло. В любом случае - спасибо огромное за обучение!

— 3 января 2020 г.

Елена
Совсем недавно закончила курс. Занималась у чудесного, просто от Бога, преподавателя Лидии Витальевны. Отличная подача материала, все ясно, доступно, понятно! Огромное спасибо!

— 10 марта 2019 г.

Лейла
Пошла на курсы, чтобы понимать что вообще происходит у меня на фирме, так как давно подозревала, что мой бухгалтер что-то скрывает от меня. Получила много практической информации, спасибо преподавателю Елене Ключко.

— 10 июля 2018 г.

Денис
Ходил на святошино к Наталье Николаевне. Преподаватель молодец! Старается всем донести, с кем надо останется расскажет за пропущенное.

— 7 апреля 2018 г.

Елена
Навчалась по вихідним у Лідії Віталіївни. МОжу порекомендувати, як дуже відповідальну людину. Все старалась нам розказати н априкладах з праткики.

— 9 января 2018 г.

Лидия Андреевна
Очень хочется выразить свою благодарность всему коллективу учебного центра, в особенности Лидии ВИтальевне за доступное изложение учебного материала. Побольше бы таких преподавателей!

— 19 декабря 2017 г.

илья
Ходил на индивидуальнеы уроки по отдельным участкам. Понял, что это лучшее решение, если уже что-то знаешь и когда-то работал бухгалтером.

— 5 октября 2017 г.

Денис
Курс понравился, было много практических примеров, преподаватель отвечал на все вопросы. После обучения я стал увереннее чувствовать себя на собеседовании.

— 29 августа 2017 г.

Анна
Лекционный материал тесно переплетается с практикой. А это один из самых важных аспкектов изучения чего то нового. Ну а для закрепления материала, преподаватель все время задавала домой домашнее задание, которое на след. уроке коллективно проверялось и обсуждалось. Отличная методика преподавания!

— 23 августа 2017 г.

Ирина
Часть главбуха была одна из самых интересных как по мне). Да и преподаватель отлично в этой части разбирается - может поэтому и было интересно.

— 8 августа 2017 г.

Виктория
Курс понравился. Все занятия проходили на одном дыхании, информация подавалась нескучно, а с привязкой к реальной жизни, к личному опыту преподавателя, что говорит о том, что он знает материал не только по книгам, а является практикующим специалистом. Я считаю это одним из важных показателей качественного преподавания.

— 21 июля 2017 г.

Лариса
Курсом обучения я вполне довольна. Подача материала преподавателем грамотна и понятна, если возникают какие-то сложности, она всегда поможет.

— 4 июля 2017 г.

Вера
Долго решалась - стоит ли идти на часть "главбух", думала, что не справлюсь. Но все таки пошла. И как оказалось - не даром. В жизни пригодилось.

— 29 июня 2017 г.

Ольга Петровна
Училась у Лидии Витальевны. Если человеку действительно нужно научиться, тогда Вам к ней! Тогда я думала, что на уроках пишем разные мелочи. А сейчас, когда работаю помощником глабуха, понимаю, что те знания, которые Вы мне дали – это действительно информация для практики.

— 2 июня 2017 г.

Маша
В связи с некоторыми обстоятельствами, мне срочно нужно было овладеть какой-то профессией. В этом мне помогли эти курсы. По окончании не возникло проблем с трудоустройством. Хотелось бы сказать отдельное спасибо преподавателю Митрохиной Наталье Николаевне и передать ей привет!

— 19 мая 2017 г.

Лідія
Навчалась по вихідним у Оксани Георгіївни. Видно, що старається всим донести максимально інформаії і сама приємна людина.

— 6 апреля 2017 г.

Лена
Отличный учебный центр! Посещала курс "Бухучет с нуля + 1С + Главбух". По началу было кое-что не понятно, но я обратилась к преподавателю и она смогла грамотно разъяснить мне вещи, которые не укладывались в голове. Кстати, расположение Практикума очень удобное, добраться можно без проблем, по этому удалось совмещать работу и обучение.

— 24 февраля 2017 г.

Алла Васильевна
Просто супер, я до этого прошла курсы по изучению, но лектор настолько монотонно читал курс, что вся группа из 7 чел 9(не только я ) ничего не запомнила, а я слушаю Ваши курсы просто все понимаю с первого раза. Спасибо Вам огромное. Успехов Вам.

— 17 февраля 2017 г.

Лариса
Занималась вечером в группе Лидии Витальевны. Писали немного, больше было практики, что-то заставляли делать дома так как без этого никак. Курсы выбрала правильные.

— 20 июня 2016 г.

Мария
Обучалась у Натальи Борисовны на левом берегу.Видно, что преподаватель отучила не один десяток людей, у нее обучение корректировалось от знаний в группе, ничего лишнего, всегда ответит на вопросы.

— 26 февраля 2016 г.

Лида
советую Татьяну Геннадьевну. очень грамотная женщина, ходила по утрам на левобережке.

— 15 января 2016 г.

Лариса
Училась по утрам у Татьяны Геннадьевны на левом берегу. Очень активный преподаватель, много успевает рассказать за один урок, еще и расскажет как вести себя при поиске работы. Буду помнить ее поучения).

— 27 декабря 2015 г.

Таня
Училась по вечерам у Лидии Витальевны. Группа получилась дружной и веселой. Осталась довольна, что выбрала именно этот учебный центр, и что попала именно к этому преподавателю

— 30 ноября 2015 г.

Катерина
Спасбио за курсы и за то, что вы идете студентам на встречу во всех вопросах. Отдельно хотелось бы поблагодарить преподавателя Татьяну Геннадьевну - она прирожденный педагог!

— 3 ноября 2015 г.

ходила на экспресс- курс в обед у Татьяне Геннадьевне, по ходу искала работу, преподаватель мне помогла уверенно вести себя на собеседовании.

— 1 ноября 2015 г.

 

Чому навчають наші курси бухгалтерів?
Практика в 1С починається з 1-го уроку та займає більше 70% загального навчання.  На час навчання ви станете бухгалтером умовної компанії (заповните пусту базу товарами, співробітниками, накладними, актами і тп);  будете працювати на всих напрямках бухобліку (банк, каса, зарплата, купівля-продаж, сплата податків, ПДВ, прибуток); будете обробляти первинні документи, розносити їх в 1с, аналізувати проводки по ним, вести податковий облік в 1с. А потім зведете ці всі дані в фінансовий результат.

Ми не ділимо на курсі окремо бухгалтерський і податковий облік.  Ви вивчаєте  все відразу, так як воно працює в житті, вся практива в 1с залишається на вашому особистому пк!⚓️

Чи зможу я вести бухгалтерію в компанії після ваших курсів бухгалтера?
Головним бухгалтером великої фірми ви зразу після курсів не будете, але вести більшість напрямків, працювати помічником, бухгалтером або головним бухгалтером невеликої фірми - це цілком реально. Всі бланки і роздатковий матеріал для курсу ми надаємо в електронному вигляді. Враховуємо всі останні зміни законодавстві.

Я ніколи не працювала бухгалтером, и зможу я знайти роботу після курсів бухгалтерів?
Зможете! Головне- правильно скласти резюме і активно веси себе на  співбесіді. Працевлаштування випускників ми, чесно, не обіцяємо, але надаємо список  бухгалтерських груп в фейсбуці, де завжди є  вакансії для бухгалтера. Також на сайтах пошуку роботи для бухгалтерів кожен місяць є близько  50 вакансій, де потрібні  бухгалтера без досвіду роботи. Пам"ятайте, що всі головні бухгалтера  були колись без досвіду роботи. Будьте наполегливими!♨️

Хто веде курси бухгалтерів?
Деякі наші викладачі працюють у нас більше 10 років, і при цьому вже більше 10-15 років працюють головними бухгалтерами. Ми хочемо дати вам  практині знання, які ви потім зможете продати! При цьому вартість курсів бухгалтера ви повернете в перший місяць роботи. Наші викладачі - тільки практики, які постійно розвиваються, вкладають в своє  навчання!❗️

Друзі! Ми надаємо безкоштовні консультації по навчанню, підбору курса та програми для веденню бухобліку - пишіть нам в вайбер чи телеграм, скидуйте скріншоти, відео. Ми вам допоможемо розібратись з усіма питаннями!)
 
Якщо ситуація більш серйозніша, тоді йдемо в електронну пошту). Відправте , будь-ласка нам інформацію на пошту fame@ukr.net